Programy Programy dla rolników, studentów i nie tylko
Licencja
Otr7
Maszyny
Nawozy
Agregat
Herbicyd
Plantene
Bilenero
Gekko
Inne
Rejestracja
Kalkulator cyklu pracy agregatu

Może być zastosowany do liczenia transportu lub agregatu takiego jak np. roztrząsacz obornika, wóz asenizacyjny, zbieracz pokosów itp. Przy jego pomocy wyliczyć można wydajność eksploatacyjną W07, a poszczególne wartości mogą być podawane lub wyliczane z odpowiednich wzorów.

Aplikacja współpracuje z programem OTR-7

Pobierz:

- Agregat 2 - wersja [3.07] [2008-04-08] (Vista/XP/2000/98/95/Linux)

Zrzuty ekranu


/Programy/Agregat